Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji w miejscu pracy. Zasady powoływania i pracy komisji antymobbingowej.

Termin

18-09-2017, 19-09-2017

Termin

18-19.09.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

 • urzędnicy wszystkich szczebli
 • kadra kierownicza

Cele

Zdobycie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, rozpoznawania go i sposobów zapobiegania.

Efekty szkolenia

rozpoznawanie mobbingu i umiejętności w zakresie poszukiwania i proponowania rozwiązań i prowadzenia skutecznej profilaktyki

Program

 1. Wprowadzenie – prawne i praktyczne uzasadnienie dla skutecznego przeciwdziałania
 2. Mobbing – co jest, a co nie jest mobbingiem
 3. Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji
 4. Przyczyny i skala zjawisk
 5. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników
 6. Obowiązek dbania o atmosferę pracy
 7. Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 8. Powoływanie zespołów (komisji) antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 9. Postępowanie komisji - propozycje dokumentów i ich omówienie
 10. Wyjaśnianie trudnych sytuacji - działanie komisji antymobbingowej w praktyce