Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE – Zarządzanie kryzysowe – aspekty organizacyjne, psychologiczne, prawne

Termin

29-04-2020, 30-04-2020

Termin

29-30.04.2020

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 6 godzin dydaktycznych, w godz. 10.00 - 12.00 

Forma zajęć

wykład, konwensatorium

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

Kierownicy, osoby zarządzające

Cele

przekazanie najważniejszej, praktycznej wiedzy - w jaki sposób instytucja oraz jej kadra kierownicza może funkcjonować w czasie kryzysu. Chodzi o rozwiązania umożliwiające zabezpieczenie interesów pracodawcy i zapewnienie efektywnej pracy

Program

1. Wprowadzenie – co oznacza sytuacja kryzysowa w instytucji (kontekst COVID 19)

2. Zarządzanie ludźmi i pracą - trzy kluczowe obszary zagrożeń

3. Najważniejsze zadanie operacyjne dla osób zarządzających

4. Sposoby organizacji reakcji na kryzys – „latarnia we mgle”, „dźwignia”, „model elastyczno-adaptacyjny”, „model przetrwania”

5. Szczególna rola kadry kierowniczej – obowiązki i uprawnienia

6. Psychologiczne aspekty zarządzania sytuacją kryzysową w instytucji • Reagowanie pracowników na sytuację kryzysową • Fazy problemów, potrzeby i zalecane postępowanie (kontekst COVID 19) • Zachowania pracowników – różnica pomiędzy sytuacją stresową a paniką • formularz do diagnozy poziomu stresu w sytuacji kryzysowej

7. Możliwości wpływania na postawy i zachowania w sytuacji kryzysowej • Formy i sposoby komunikacji z pracownikami w sytuacji kryzysowej • Identyfikacja, wyjaśnianie, ograniczanie konfliktów • Łagodzenie napięć i wyjaśnianie • Metody prowadzenia spotkań, narad, zebrań (również w formule zdalnej)

8. Działania optymalizacyjne w sytuacji kryzysowej • Możliwości prawne • Wynagrodzenia i urlopy

• Praca zdalna • Dyscyplina pracy, polecenia, rozliczanie pracowników

9. Pozostałe działania optymalizacyjne • Zachowanie potencjału organizacji – wytyczne • Zasady racjonalizacji zatrudnienia

10. Przykłady dokumentów, narzędzi możliwych do zastosowania w procesie optymalizacji:

a. Kwestionariusz oceny/znaczenia danej struktury w organizacji 

c. Analiza pracy - przykład formularza

d. Ankieta dla kierowników (optymalizacja podległego zespołu)

11. Co po kryzysie – wytyczne dla osób zarządzających

12. Podsumowanie zajęć