Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej z elementami prawa pracy

Termin

23-05-2018, 24-05-2018

Termin

23-24.05.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje, studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli

Cele

Kompleksowy przegląd zagadnień składających się na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie a także przedyskutowanie, zarówno „miękkich”, jak i „twardych” elementów prowadzenia nowoczesnej polityki personalnej w służbie cywilnej.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących organizacyjnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi 
 • udoskonalenie znajomości przepisów prawa pracy oraz poprawa umiejętności stosowania przepisów w praktyce

Program

 • Zadania nowoczesnego działu kadr
 • Rekrutacja i selekcja  w służbie cywilnej 
 • Ocenianie  członków korpusu służby cywilnej
 • Szkolenia
 • Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej
 • Rozstanie z pracownikiem jako sprawdzian kultury organizacyjnej urzędu
 •