Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji w miejscu pracy. Zasady pracy komisji antymobbingowej. Dokumentacja postępowania

Termin

18-03-2019, 19-03-2019

Termin

18-19.03.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

 • urzędnicy wszystkich szczebli
 • kadra kierownicza

Cele

Zdobycie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, rozpoznawania go i sposobów rzeczywistego i pełnego spełnienia ustawowego obowiązku przeciwdziałania. 

Efekty szkolenia

Rozpoznawanie mobbingu i umiejętności w zakresie poszukiwania i proponowania rozwiązań i prowadzenia skutecznej profilaktyki

Program

 • Wprowadzenie – prawne i praktyczne uzasadnienie dla skutecznego przeciwdziałania
 • Mobbing – co jest, a co nie jest mobbingiem – praktyczne przykłady rozróżniania sytuacji
 • Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji
 • Przyczyny i skala zjawisk
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – przykłady najlepszych praktyk
 • Obowiązki kierowników, obowiązki pracowników
 • Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Powoływanie zespołów (komisji) antymobbingowych
 • i antydyskryminacyjnych
 • Postępowanie i funkcjonowanie komisji - przykłady dokumentów i ich omówienie
 • Wyjaśnianie trudnych sytuacji - działanie komisji antymobbingowej w praktyce - schematy rozmów wyjaśniających