Tytuł szkolenia

Zarządzanie relacjami w pracy - konstruktywna krytyka i rozwiązywanie konfliktów

Termin

24-10-2018

Termin

24.10.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowe), godz. 9.15-16.15

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

kierownicy i koordynatorzy zespołów zainteresowani  poprawieniem  swoich umiejętności w zakresie oceniania i zarządzania ludźmi

Cele

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat relacji na linii przełożony – podwładny, a także w układzie poziomym oraz wiedzy dotyczącej zasad, form i sposobów efektywnego przekazywania informacji w miejscu pracy.

Efekty szkolenia

  • umiejętność zarządzania relacjami – w szczególności w zakresie identyfikacji, wyjaśniania i ograniczania konfliktów
  • przyswojenie zasad motywacji, w tym również prowadzenia rozmów z tzw. trudnymi pracownikami

Program

  • Co musimy zapamiętać o relacjach w miejscu pracy
  • Rozmowy indywidualne z pracownikami
  • Konstruktywna informacja zwrotna
  • Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów
  • Motywacja na co dzień – doskonalenie efektywnego kierowania
  • Podsumowanie zajęć, rekomendacje