Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej z elementami prawa pracy

Termin

16-03-2020, 17-03-2020

Termin

16-17.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje, studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

  • pracownicy działów kadr
  • kadra kierownicza wszystkich szczebli

Cele

Kompleksowy przegląd zagadnień składających się na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie a także przedyskutowanie, zarówno „miękkich”, jak i „twardych” elementów prowadzenia nowoczesnej polityki personalnej w służbie cywilnej.

Efekty szkolenia

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących organizacyjnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi
  • udoskonalenie znajomości przepisów prawa pracy oraz poprawa umiejętności stosowania przepisów w praktyce

Program

  • Zadania nowoczesnego działu kadr
  • Rekrutacja i selekcja  w służbie cywilnej
  • Ocenianie  członków korpusu służby cywilnej
  • Szkolenia
  • Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej
  • Rozstanie z pracownikiem jako sprawdzian kultury organizacyjnej urzędu