Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Procedura zgłaszania i wyjaśniania naruszeń w urzędzie

Termin

23-03-2022

Termin

23.03.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych, (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

Kierownicy i pracownicy komórek odpowiadających za politykę kadrową /sprawy organizacyjno - prawne oraz audytu wewnętrznego

Cele

Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszej, praktycznej wiedzy - w jaki sposób zapewnić wdrożenie nowych przepisów dotyczących sygnalizowania i wyjaśniania naruszeń

Efekty szkolenia

 • Znajomość rozwiązań umożliwiających wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów
 • Poznanie zasad i narzędzi możliwych do zastosowania w sytuacjach objętych nowymi przepisami

Program

 

 1. Obowiązek organizacji systemu sygnalizowania nieprawidłowości
 2. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 3. Pojęcie naruszenia
 4. Obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania naruszeń
 5. Kwestia anonimowości zgłoszeń - poufność informacji o sygnaliście
 6. Status sygnalisty i jego ochrona
 7. Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych
 8. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające 
 • Zasady pracy zespołu zajmującego się nieprawidłowościami
 • Czynności dowodowe 
 • Udział w rozmowach wyjaśniających - kwestie prawne i organizacyjne
 • Protokoły czynności oraz notatki 
 • Zakończenie postępowania i raport końcowy
 1. Rejestr zgłoszeń i postępowań wyjaśniających
 2. Możliwe działania podejmowane w stosunku do osoby winnej naruszenia