Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Standardy etyczne i przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w urzędzie

Termin

29-11-2021

Termin

29.11.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

  • Kierownicy komórek organizacyjnych
  • Kierownicy i pracownicy komórek odpowiadających za politykę kadrową 

Cele

Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszej, praktycznej wiedzy - w jaki sposób przeciwdziałać mobbingowi w urzędzie i zadbać o standardy etyczne

Efekty szkolenia

  • Znajomość rozwiązań umożliwiających udoskonalenie systemu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
  • Poznanie zasad i narzędzi stosowanych w praktyce identyfikacji i wyjaśniania trudnych sytuacji

Program

 

I ETYKA W ZARZĄDZANIU INSTYTUCJĄ/ WALKA Z ANOMIĄ PRACOWNICZĄ

II. KONFLIKT INTERESÓW

III. MOBBING, DYSKRYMINACJA – WŁAŚCIWE ROZUMIENIE POJĘĆ

IV. KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI, SKALA ZAGROŻENIA

V. FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE – OBOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

VI. PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

VII. PRAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – VIII. STANDARDY POSTAW I ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY – PRAKTYKA KOMUNIKACJI PRZEZNACZONEJ DLA PRACOWNIKÓW