Bogumiła Więcław

wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w Helsinkach, Waszyngtonie, Canberze; b. zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Brała udział
w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz współmałżonków głów państw i szefów rządów. Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w KSAP, PISM, Europejskiej Akademii Dyplomacji i SGH (Podyplomowe Studium Public Relations).

Prowadzone szkolenia