Tytuł szkolenia

Protokół dyplomatyczny i etykieta urzędnicza

Termin

15-07-2020

Termin

15.07.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.45

Forma zajęć

wykład interaktywny z szerokim uwzględnieniem elementów praktycznych (prezentacja multimedialna, ćwiczenia zespołowe i indywidualne)

Liczba uczestników

20

Koszt

540.00 PLN

Prowadzący

Bogumiła Więcław

Adresat

 • osoby pracujące w administracji publicznej: państwowej i  samorządowej odpowiedzialne za kontakty z partnerami zewnętrznymi
 • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre
 • osoby pragnące zdobyć swobodę w nawiązywaniu  kontaktów interpersonalnych z przedstawicielami polskimi i zagranicznymi  w celu lepszego osiągania celów zawodowych

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji imprez i wydarzeń oficjalnych, z udziałem partnerów polskich i  zagranicznych oraz zdobycie umiejętności pozytywnego kreowania wizerunku urzędu/instytucji przez zewnętrznych odbiorców a także budowanie właściwych relacji i kontaktów z przedstawicielami z Polski i zagranicy. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zasady protokołu dyplomatycznego w budowaniu pozytywnego wizerunku państwa, urzędu, instytucji, organizacji i firmy
 • umiejętność zapobiegania sytuacjom konfliktowym, co pozwala na realizację celów zawodowych w relacjach z partnerami polskimi i zagranicznymi

Program

 • POJĘCIE PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO - pojęcie protokołu dyplomatycznego (ceremoniał, etykieta, savoir-vivre); etykieta
  i dobre obyczaje w urzędzie i poza nim; przestrzeganie zasad etycznych
 • ZASADY PRECEDENCJI - kto pierwszy w sytuacjach oficjalnych, zawodowych i towarzyskich; precedencja  państwowa, dyplomatyczna, biznesowa; zasada prawej strony;  zasada alternatu przy podpisywaniu umów; zajmowanie miejsc podczas spotkań, konferencji, rozmów, negocjacji, w gabinecie, w samochodzie, przy stole
 • KONTAKTY INTERPERSONALNE - pierwsze wrażenie; pozdrawianie; powitanie; pożegnanie; po czyjej stronie leży inicjatywa gestów; uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę; przedstawianie siebie i innych; rozmowa – formy kurtuazyjne, sztuka niezobowiązującej rozmowy tzw. small talk; sytuacje niezręczne i gafy – jak z nich wybrnąć?
 • BILETY WIZYTOWE - rodzaje i funkcje; zasady wymieniania wizytówek
 • PROFESJONALNY WIZERUNEK - ubiór stosowny w biurze; ubiór stosowny w sytuacjach oficjalnych; podstawowe uchybienia pań
  i panów; dress code na zaproszeniach
 • PRZYJĘCIA I ETYKIETA STOŁU – zaproszenia; przyjęcia zasiadane (aperitif/posiłek/digestif ); przyjęcia na stojąco; rola i obowiązki gospodarza i gości
 • WIZYTY I DELEGACJE ZAGRANICZNE - rodzaje i formy delegacji; przygotowanie i realizacja programu;  „infrastruktura” – finanse, transport i zakwaterowanie, tłumacze -  elementy zasadnicze: rozmowy i negocjacje, wizyty i spotkania, sporządzanie
  i podpisywanie umów, konferencje prasowe i wywiady, przyjęcia
  i posiłki; elementy dodatkowe: program prywatny, kulturalno-rozrywkowy, współmałżonkowie; kwiaty i upominki
 • PODRÓŻE ZAGRANICZNE - przygotowanie do wyjazdu; co należy wiedzieć przed wyjazdem służbowym za granicę,
 • MIĘDZYNARODOWY SAVOIR-VIVRE – różnice kulturowe; spotkania z przedstawicielami rożnych kultur