Tytuł szkolenia

Protokół dyplomatyczny i etykieta urzędnicza

Termin

27-04-2020, 28-04-2020

Termin

27-28.04.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład interaktywny z szerokim uwzględnieniem elementów praktycznych (prezentacja multimedialna, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, test), lunch zasiadany

Liczba uczestników

20

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Bogumiła Więcław

Adresat

 • osoby pracujące w administracji publicznej: państwowej i  samorządowej odpowiedzialne za kontakty z partnerami zewnętrznymi
 • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre
 • osoby pragnące zdobyć swobodę w nawiązywaniu  kontaktów interpersonalnych z przedstawicielami polskimi i zagranicznymi  w celu lepszego osiągania celów zawodowych

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji imprez i wydarzeń oficjalnych, z udziałem partnerów polskich i  zagranicznych oraz zdobycie umiejętności pozytywnego kreowania wizerunku urzędu/instytucji przez zewnętrznych odbiorców a także budowanie właściwych relacji i kontaktów z przedstawicielami z Polski i zagranicy. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zasady protokołu dyplomatycznego w budowaniu pozytywnego wizerunku państwa, urzędu, instytucji, organizacji i firmy
 • umiejętność zapobiegania sytuacjom konfliktowym, co pozwala na realizację celów zawodowych w relacjach z partnerami polskimi i zagranicznymi

Program

 • Pojęcie protokołu dyplomatycznego (ceremoniał, etykieta, savoir-vivre)
 • Etykieta i dobre obyczaje w urzędzie i poza nim
 • Zasady precedencji – kto pierwszy w sytuacjach oficjalnych, zawodowych i towarzyskich; zasada prawej strony
 • Zasada alternatu przy podpisywaniu umów
 • Zajmowanie miejsc podczas spotkań, negocjacji, w gabinecie, w samochodzie, przy stole
 • Kontakty interpersonalne – pierwsze wrażenie, pozdrawianie, powitanie, pożegnanie – po czyjej stronie leży inicjatywa gestów, Przedstawianie siebie i innych
 • Konferencje, spotkania - organizacja i uczestniczenie
 • Wystąpienia publiczne i okolicznościowe – współpraca z tłumaczem
 • Przyjęcia i etykieta stołu - zaproszenia, przyjęcia na stojąco i zasiadane, obowiązki gospodarza i gościa
 • Pofesjonalny wizerunek - ubiór stosowny w biurze i  w sytuacjach oficjalnych, podstawowe uchybienia kobiet i mężczyzn, dress code na zaproszeniach
 • Wizyty i delegacje zagraniczne – spotkania z przedstawicielami różnych kultur, międzynarodowy savoir-vivre
 • Korespondencja urzędowa i elektroniczna tzw. netykieta