Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Protokół dyplomatyczny i etykieta urzędnicza

Termin

06-07-2021

Termin

6.07.2021

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00 

Forma zajęć

wykład interaktywny z szerokim uwzględnieniem elementów praktycznych

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Bogumiła Więcław

Adresat

  • osoby pracujące w administracji publicznej: państwowej i  samorządowej odpowiedzialne za kontakty z partnerami zewnętrznymi
  • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre
  • osoby pragnące zdobyć swobodę w nawiązywaniu  kontaktów interpersonalnych z przedstawicielami polskimi i zagranicznymi  w celu lepszego osiągania celów zawodowych

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji imprez i wydarzeń oficjalnych, z udziałem partnerów polskich i  zagranicznych oraz zdobycie umiejętności pozytywnego kreowania wizerunku urzędu/instytucji przez zewnętrznych odbiorców a także budowanie właściwych relacji i kontaktów z przedstawicielami z Polski i zagranicy. 

Efekty szkolenia

  • umiejętność zastosowania zasady protokołu dyplomatycznego w budowaniu pozytywnego wizerunku państwa, urzędu, instytucji, organizacji i firmy
  • umiejętność zapobiegania sytuacjom konfliktowym, co pozwala na realizację celów zawodowych w relacjach z partnerami polskimi i zagranicznymi

Program

POJĘCIE PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO

-  pojęcie protokołu dyplomatycznego (ceremoniał, etykieta, savoir-vivre)

ZASADY PRECEDENCJI

- kto pierwszy w sytuacjach oficjalnych, zawodowych i towarzyskich

-  precedencja  państwowa, dyplomatyczna, biznesowa

-  zasada prawej strony

-  zasada alternatu przy podpisywaniu umów

-  zajmowanie miejsc podczas spotkań, konferencji, rozmów, negocjacji,  w gabinecie,

w samochodzie, przy stole,

KONTAKTY INTERPERSONALNE

-  pierwsze wrażenie

-  pozdrawianie

-  powitanie

-  pożegnanie

-  po czyjej stronie leży inicjatywa gestów

-  uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę

-  przedstawianie siebie i innych

-  rozmowa – formy kurtuazyjne, sztuka niezobowiązującej rozmowy tzw. small talk

-  sytuacje niezręczne i gafy – jak z nich wybrnąć?

BILETY WIZYTOWE

-  rodzaje i funkcje

-  zasady wymieniania wizytówek

PROFESJONALNY WIZERUNEK

-  ubiór stosowny w biurze

-  ubiór stosowny w sytuacjach oficjalnych

-  podstawowe uchybienia pań i panów

-  dress code na zaproszeniach

PRZYJĘCIA I ETYKIETA STOŁU

- zaproszenia

-  przyjęcia na stojąco

-  rola i obowiązki gospodarza i gości

WIZYTY I DELEGACJE ZAGRANICZNE

-  rodzaje i formy delegacji

-  przygotowanie i realizacja programu

-  „infrastruktura” – finanse, transport i zakwaterowanie, tłumacze

-  elementy zasadnicze: rozmowy i negocjacje, wizyty i spotkania, sporządzanie i podpisywanie umów, konferencje prasowe i wywiady, przyjęcia i posiłki

-   elementy dodatkowe: program prywatny, kulturalno-rozrywkowy, współmałżonkowie

-   kwiaty i  upominki

PODRÓŻE ZAGRANICZNE:

-  przygotowanie do wyjazdu

-  co należy wiedzieć przed wyjazdem służbowym za granicę,

MIĘDZYNARODOWY SAVOIR-VIVRE

- spotkania z przedstawicielami rożnych kultur

- różnice kulturowe