Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Protokół dyplomatyczny i etykieta urzędnicza

Termin

18-02-2021

Termin

18.02.2021

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00 

Forma zajęć

wykład interaktywny z szerokim uwzględnieniem elementów praktycznych

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Bogumiła Więcław

Adresat

 • osoby pracujące w administracji publicznej: państwowej i  samorządowej odpowiedzialne za kontakty z partnerami zewnętrznymi
 • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre
 • osoby pragnące zdobyć swobodę w nawiązywaniu  kontaktów interpersonalnych z przedstawicielami polskimi i zagranicznymi  w celu lepszego osiągania celów zawodowych

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji imprez i wydarzeń oficjalnych, z udziałem partnerów polskich i  zagranicznych oraz zdobycie umiejętności pozytywnego kreowania wizerunku urzędu/instytucji przez zewnętrznych odbiorców a także budowanie właściwych relacji i kontaktów z przedstawicielami z Polski i zagranicy. 

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zasady protokołu dyplomatycznego w budowaniu pozytywnego wizerunku państwa, urzędu, instytucji, organizacji i firmy
 • umiejętność zapobiegania sytuacjom konfliktowym, co pozwala na realizację celów zawodowych w relacjach z partnerami polskimi i zagranicznymi

Program

POJĘCIE PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO

 • pojęcie protokołu dyplomatycznego (ceremoniał, etykieta, savoir-vivre)

ZASADY PRECEDENCJI

 •  kto pierwszy w sytuacjach oficjalnych, zawodowych i towarzyskich
 •   precedencja  państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
 •  zasada prawej strony
 •  zasada alternatu przy podpisywaniu umów
 • zajmowanie miejsc podczas spotkań, konferencji, rozmów, negocjacji,  w gabinecie, w samochodzie, przy stole

 

KONTAKTY INTERPERSONALNE

 • pierwsze wrażenie
 •  pozdrawianie
 • powitanie
 • pożegnanie
 • po czyjej stronie leży inicjatywa gestów
 • uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę
 • przedstawianie siebie i innych
 • rozmowa – formy kurtuazyjne, sztuka niezobowiązującej rozmowy tzw. small talk
 •  sytuacje niezręczne i gafy – jak z nich wybrnąć?

 BILETY WIZYTOWE

 • rodzaje i funkcje
 •  zasady wymieniania wizytówek

·PROFESJONALNY WIZERUNEK

 •  ubiór stosowny w biurze
 •  ubiór stosowny w sytuacjach oficjalnych
 • podstawowe uchybienia pań i panów
 • dress code na zaproszeniach

PRZYJĘCIA I ETYKIETA STOŁU

 • zaproszenia
 • przyjęcia na stojąco
 •  rola i obowiązki gospodarza i gości

WIZYTY I DELEGACJE ZAGRANICZNE

 •  rodzaje i formy delegacji
 • przygotowanie i realizacja programu
 • „infrastruktura” – finanse, transport i zakwaterowanie, tłumacze
 • elementy zasadnicze: rozmowy i negocjacje, wizyty i spotkania, sporządzanie i podpisywanie umów, konferencje prasowe i wywiady, przyjęcia i posiłki
 • elementy dodatkowe: program prywatny, kulturalno-rozrywkowy, współmałżonkowie
 •  kwiaty i  upominki

PODRÓŻE ZAGRANICZNE:

 •  przygotowanie do wyjazdu
 •  co należy wiedzieć przed wyjazdem służbowym za granicę,

MIĘDZYNARODOWY SAVOIR-VIVRE

 • spotkania z przedstawicielami rożnych kultur
 • różnice kulturowe