Agnieszka Sikorska-Kwasieborska

Projektantka usług oraz facilitatorka procesów projektowych. Od  8 lat współprowadzi własne studio projektowe (cooperativa studio), pracując zarówno dla podmiotów z sektora komercyjnego jak i dla instytucji publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc warsztaty projektowania innowacji społecznych oraz procesy partycypacyjne. Współzałożyciela stowarzyszenie Engage Warsaw, które promuje metody projektowe w sektorze publicznym. Absolwentka Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Projektowania Usług na SWPS.

Prowadzone szkolenia