Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zasady i narzędzia tworzenia ankiet internetowych

Termin

14-04-2021

Termin

14.04.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty z elementami wykładu

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • osoby odpowiedzialne w pracy za komunikację i obsługę interesantów
 • osoby zajmujące się jakością usług

Cele

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat tego jak tworzyć i rozsyłać przez Internet ankiety dotyczące różnych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem badania jakości świadczonych usług.

Efekty szkolenia

 • znajomość zasad poprawnego tworzenia ankiet
 • umiejętność wykorzystania narzędzi internetowych do tworzenia
 • i dystrybucji ankiet
 • umiejętność prezentowania wyników badań

Program

 • Wprowadzenie – cel prowadzenia badań ankietowych
 • Krótki wykład z dyskusją - poznanie różnych rodzajów badań
 • i omówienie kiedy i w jaki sposób najlepiej stosować badania ankietowe. Przykłady różnych ankiet.
 • Zasady budowy ankiet (długość ankiety, rodzaje pytań, kolejność pytań) – krótki wykład i ćwiczenia, na podstawie których uczestnicy przećwiczą tworzenie różnych rodzajów pytań i dobieranie ich w zależności od kontekstu i potrzeby oraz poznają zasady poprawnego tworzenia ankiet
 • Narzędzia internetowe do tworzenia ankiet – przegląd różnych narzędzi
 • Uczestnicy poznają różne narzędzie do tworzenia ankiet internetowych. Następnie pracują na tych narzędziach – tworząc własne ankiety. Omówienie stworzonych ankiet, analiza najczęściej pojawiających się błędów, omówienie dobrych praktyk
 • Podstawy analizy wyników badań ankietowych
 • Omówienie sposobów analizowania wyników badań ankietowych oraz prezentacji danych z wynikami badań.