Tytuł szkolenia

Zarządzanie projektami zespołowymi – narzędzia i metody

Termin

21-04-2020

Termin

21.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat z elementami wykładu

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • kierownicy zespołów
 • koordynatorzy projektów
 • osoby wspierające zespoły w organizacji prac projektowych

Cele

Zaprezentowanie różnych metod wspierających prowadzenie projektów w zespołach oraz prezentacja różnych narzędzi internetowych wspierających zespoły projektowe.

Efekty szkolenia

 • znajomość podstaw i założeń metod prowadzenia projektów
 • znajomość wybranych narzędzi (aplikacji) wspierających zarządzanie projektami

Program

 • Metody zarządzania projektami zespołowymi
 • Krótki wykład – wprowadzenie i prezentacja różnych metod, połączony z dyskusją na temat możliwości zastosowania elementów danych metod w codziennej pracy
 • Planowanie prac w projektach – krótki wykład i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy przećwiczą w praktyce różne aspekty planowania prac w projektach zespołowych
 • Narzędzia (aplikacje) wspierające zarządzanie projektami – przegląd różnych narzędzi
 • Uczestnicy poznają różne narzędzia wspierające zarządzanie projektami oraz w praktyce ćwiczą ich wykorzystanie. Omówienie dobrych praktyk, ewentualnych trudności w korzystaniu
 • Stosowanie narzędzi (aplikacji) w pracy zespołowej oraz dobre praktyki w organizacji pracy zespołowej
 • Prezentacja różnych dobrych praktyk wykorzystywanych
 • w organizacji pracy zespołowej oraz omówienie możliwości
 • i sposobów ich wykorzystania w realiach pracy uczestników szkolenia