Tytuł szkolenia

Projektowanie usług publicznych – service design

Termin

14-11-2017, 15-11-2017

Termin

14-15.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Warsztat szkoleniowy z elementami wykładu

Liczba uczestników

24

Koszt

700.00 PLN

Adresat

 • Kierownicy działów odpowiadających za obsługę klientów w instytucjach
 • Osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie nowych usług publicznych
 • Osoby odpowiadające za planowanie i funkcjonowanie procesów wewnętrznych w instytucjach
 • Kadra zarządzająca w instytucjach

Cele

 • Zaprezentowanie metodologii projektowania usług (service design) oraz praktyczna nauka planowania procesu projektowania usług.
 • Prezentacja i nauka wykorzystywania narzędzi wspierających procesy projektowe.

Efekty szkolenia

 • Uczestnicy potrafią zaplanować proces pracy nad wdrażaniem nowych lub usprawnianiem istniejących usług
 • Uczestnicy są przygotowani do uczestnictwa w zespołowym procesie projektowym
 • Uczestnicy potrafią wykorzystać samodzielnie narzędzia projektowe, do oceny istniejących i opracowywania nowych usług

Program

 • Wprowadzenie – metoda service design
 • Badania na potrzeby projektowania
 • Tworzenie person
 • Propozycja wartości
 • Praktyczne przykłady procesów projektowych
 • Generowanie koncepcji projektowych
 • Prototypowanie rozwiązań
 • Testowanie prototypów z użytkownikami
 • Budowanie ścieżki usługi