Tytuł szkolenia

Komunikacja w organizacji oparta o zasady NVC (Nonviolent communication)

Termin

25-04-2023, 26-04-2023

Termin

25-26.04.2023

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Warsztat z elementami wykładu

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Adresat

 • Osoby kierujące zespołami, zarządzające pracą innych osób
 • Osoby pracujące na co dzień w zespołach
 • Osoby zajmujące się rozwojem kompetencji kadry

Cele

Przedstawienie koncepcji i zasad Nonviolent communication oraz zbudowanie podstawowych umiejętności komunikacji zgodnie z NVC. Omówienie korzyści ze stosowania zasad NVC w organizacji oraz warunków jakie należy tworzyć dla efektywnej komunikacji. 

Efekty szkolenia

 • Znajomość podstaw i założeń NVC (Nonviolent communication / Porozumienie bez Przemocy) wg. dr Marshall Rosenberga
 • Umiejętność identyfikowania stylów i strategii komunikacji (własnych i u innych osób) i ich wpływu na efektywność pracy zespołowej
 • Umiejętność i gotowość do budowania komunikatów, w oparciu o zasady Porozumienia bez Przemocy

Program

 • Koncepcja Nonviolent communication wg. Marshalla Rosenberga
 • Analiza własnego stylu komunikacji - ćwiczenia indywidualne
 • Konstruowanie komunikatów zgodnie z zasadami NVC – 4 kroki efektywnego komunikatu – ćwiczenie umiejętności praktycznych
 • Czynniki wpływające na zakłócenia w efektywnej komunikacji
 • Zastosowanie zasad komunikacji NVC w pracy zespołowej (efektywny feedback) – ćwiczenie umiejętności praktycznych
 • Empatyczny lider w organizacji – rola, zakres odpowiedzialności, niezbędne kompetencje
 • Zastosowanie zasad NVC w organizacji w praktyce