Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Projektowanie zorientowane na człowieka

Termin

11-08-2022, 12-08-2022, 13-08-2022, 14-08-2022, 15-08-2022, 16-08-2022, 17-08-2022, 18-08-2022, 19-08-2022, 20-08-2022, 21-08-2022, 22-08-2022, 23-08-2022, 24-08-2022, 25-08-2022, 26-08-2022, 27-08-2022, 28-08-2022, 29-08-2022, 30-08-2022, 31-08-2022, 01-09-2022, 02-09-2022, 03-09-2022, 04-09-2022, 05-09-2022, 06-09-2022, 07-09-2022, 08-09-2022, 09-09-2022, 10-09-2022, 11-09-2022, 12-09-2022, 13-09-2022, 14-09-2022, 15-09-2022, 16-09-2022, 17-09-2022, 18-09-2022, 19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022, 28-09-2022, 29-09-2022, 30-09-2022, 01-10-2022, 02-10-2022, 03-10-2022, 04-10-2022, 05-10-2022, 06-10-2022, 07-10-2022, 08-10-2022, 09-10-2022, 10-10-2022, 11-10-2022, 12-10-2022, 13-10-2022, 14-10-2022, 15-10-2022, 16-10-2022, 17-10-2022, 18-10-2022, 19-10-2022, 20-10-2022, 21-10-2022, 22-10-2022, 23-10-2022, 24-10-2022, 25-10-2022, 26-10-2022, 27-10-2022, 28-10-2022, 29-10-2022, 30-10-2022, 31-10-2022, 01-11-2022, 02-11-2022, 03-11-2022, 04-11-2022, 05-11-2022, 06-11-2022, 07-11-2022, 08-11-2022, 09-11-2022, 10-11-2022, 11-11-2022, 12-11-2022, 13-11-2022, 14-11-2022, 15-11-2022, 16-11-2022, 17-11-2022, 18-11-2022

Termin

11.08-18.11.2022

Czas trwania

16 sesji po 12 godzin dydaktycznych 

Forma zajęć

wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna

Liczba uczestników

12

Adresat

członkowie korpusu służby cywilnej zaangażowani w projektowanie usług (wewnętrznych i zewnętrznych), produktów i polityk publicznych, pracownicy odpowiedzialni za tworzenie innowacji i strategii, zatrudnieni w ministerstwach, KPRM, urzędach centralnych, urzędach terenowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Cele

Przygotowanie uczestników do zaplanowania i przeprowadzenia procesu projektowania usług, zgodnie z założeniami metody Design Thinking i podejściem Human Centered Design (projektowanie skoncentrowane na człowieku).

Efekty szkolenia

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia:

• znają etapy procesu projektowego Design Thinking,

• znają różnice między design thinking a service design,

• potrafią zaplanować badania na potrzeby projektowania usług,

• znają narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie projektowym, na etapach definiowania i ideacji,

• potrafią dobrać i stosować narzędzia wykorzystywane w różnych etapach procesu projektowego,

• znają metody prototypowania i testowania rozwiązań,

• potrafią zaplanować proces projektowy mający na celu udoskonalenie lub opracowanie nowej usługi.

Program

1.Wprowadzenie do szkolenia

2.Wprowadzenie do Human Centered Design (projektowania skoncentrowanego na człowieka)

3. Proces projektowy design thinking

4. Empatia – prowadzenie badań projektowych

5. Definiowanie – analiza informacji o odbiorcach usług

6. Propozycja wartości i Ideacja

7. Prototypowanie i testowanie pomysłów

8. Ścieżka usługi