Tytuł szkolenia

Projektowanie usług publicznych – service design

Termin

16-04-2019, 17-04-2019

Termin

16-17.04.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat szkoleniowy z elementami wykładu

Liczba uczestników

20

Koszt

790.00 PLN

Adresat

 • kierownicy działów odpowiadających za obsługę klientów w instytucjach
 • osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie nowych usług publicznych
 • osoby odpowiadające za planowanie i funkcjonowanie procesów wewnętrznych w instytucjach
 • kadra zarządzająca w instytucjach

Cele

Zaprezentowanie metodologii projektowania usług (service design) oraz praktyczna nauka planowania procesu projektowania usług. Prezentacja i nauka wykorzystywania narzędzi wspierających procesy projektowe.

Efekty szkolenia

 • uczestnicy potrafią identyfikować potrzeby klientów instytucji
 • uczestnicy potrafią samodzielnie wykorzystywać podstawowe narzędzia do projektowania lub usprawniania usług
 • uczestnicy potrafią zaplanować i zorganizować proces projektowania usług
 • uczestnicy są przygotowani do uczestnictwa w zespołowym procesie projektowym 

Program

Dzień 1:

 • Wprowadzenie – metoda service design
 • Badania na potrzeby projektowania
 • Tworzenie person
 • Propozycja wartości

Dzień 2:

 • Praktyczne przykłady procesów projektowych
 • Generowanie koncepcji projektowych
 • Prototypowanie rozwiązań
 • Testowanie prototypów z użytkownikami
 • Budowanie ścieżki usługi