dr Marek Tarabuła

jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od wielu lat pracuje w administracji rządowej (Wyższy Urząd Górniczy, Śląski Urząd Wojewódzki), przechodząc przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej - do dyrektora generalnego. Brał udział w opracowaniu Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej. Był asesorem Assessment Center dla Urzędu Służby Cywilnej oraz KSAP. Obecnie jest w grupie asesorskiej KPRM.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia