Tytuł szkolenia

Dostęp do informacji publicznej w świetle aktualnego orzecznictwa TK i sądów administracyjnych

Termin

16-04-2024

Termin

16.04.2024

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

30

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

szkolenie przeznaczone dla pracowników zajmujących się udostępnianiem informacji publicznej i napotykających na praktyczne problemy związane ze stasowaniem merytorycznych ustaw w tym zakresie

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w poszczególnych aspektach udostępniania informacji publicznej. Na przykładzie rzeczywistych rozstrzygnięć sądowych uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób rozstrzygać codzienne dylematy związane z zakresem i sposobami udostępniania informacji publicznej.

Efekty szkolenia

 • Osoba przeszkolona będzie posiadać pełną wiedzę o uregulowaniach dot. zadań administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej
 • Osoba przeszkolona będzie znała aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych obu instancji we wszystkich podstawowych zagadnieniach dotyczących sposobu i zakresu udostępniania informacji publicznej
 • Osoba przeszkolona będzie potrafiła zastosować dotychczasowy dorobek orzecznictwa podczas prowadzonych własnych spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej

Program

 1. Konstytucyjne i ustawowe uregulowania dotyczące dostępu do informacji publicznej
 2. Jak poprawnie zdefiniować informację publiczną
 3. Zakres dostępu do informacji publicznej dla obywateli i dla instytucji publicznych
 4. Kto jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej
 5. Sposoby, terminy i formy udostępniania informacji publicznej
 6. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej, czy, jak i kiedy je naliczać
 7. Jakie informacje należy udostępniać w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych
 8. Anonimizacja i pseudonimizacja danych jako narzędzie w udostępnianiu informacji publicznej
 9. Sądowa delimitacja informacji prywatnej, indywidulanej i wewnętrznej w odniesieniu informacji publicznej
 10. Informacja publiczna „resortowa”, czyli co udostępniamy w zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym, zagospodarowaniu przestrzennym i geodezji
 11. Kiedy informacja publiczna nie jest udostępniana lub jest udostępniania po spełnieniu określonych kryteriów:
  1. informacja przetworzona
  2. tzw. otwarte dane i zasoby
 12. Udostępnianie informacji wrażliwych
  1. składników wynagrodzenia
  2. pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk
  3. danych dot. posiadanych kwalifikacji i kompetencji
  4. innych informacji osobistych pracownikach będących w posiadaniu urzędu/podmiotu publicznego
 13. Postępowanie, gdy informacja publiczna jest w gestii innego podmiotu lub inny podmiot ograniczył swobodę jej udzielania
 14. Wymagana forma odmowy informacji publicznej
 15. Postępowanie skargowe przed urzędami i sądami administracyjnymi - wymogi, tryby i opłaty.
 16. Podsumowanie - główne trendy orzecznicze w zakresie udzielania dostępu do informacji publicznej w ostatnich latach - Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne.