Tytuł szkolenia

Wprowadzenie do metod myślenia analitycznego oraz technik radzenia sobie z błędami w myśleniu logicznym dla pracowników administracji publicznej

Termin

15-05-2024, 16-05-2024

Termin

15-16.05.2024

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarnie

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Cele

Celem jest wzmocnienie umiejętności analitycznych uczestników oraz nauka technik wspomagających analizowanie różnych treści. Tematyka ta jest pomijana w trakcie formalnej edukacji w Polsce, a w administracji publicznej deficyt zdolności analitycznych jest problemem wobec lawinowego wzrostu przetwarzanych danych. Przykłady i problemy omawiane na szkoleniu nawiązują do specyfiki pracy administracji publicznej.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć:

 • dokonywać selekcji informacji i trafnej analizy posiadanych danych
 • konstruować poprawne argumenty i dowody analityczne, stosując w praktyce poznane techniki oraz wyciągając poprawne wnioski z posiadanych danych
 • przygotowywać poprawne dokumenty analityczne, pozbawione typowych błędów logicznych i poznawczych

Program

 1. Na czym polega właściwa postawa analityczno-krytyczna
 2. Podstawowe zasady myślenia analitycznego i jego granice
 3. Elementy składające się na wiedzę  i złudzenia o wiedzy o danych
 4. Najczęstsze błędy w analizie danych
 5. Niezbędne cechy poprawnego dowodu analitycznego
 6. Znajdowanie punktu ciężkości analizy
 7. Wykrywanie związków semantycznych, syntaktycznych, graficznych i statystycznych w zbiorze danych
 8. Metody myślenia analitycznego
  1. eliminacji 
  2.  iteracji wg określonego kryterium
  3. rozkładu złożonych zbiorów danych na elementy proste
  4. porównawcze
  5. graficzne
 9. Kontekst myślenia analitycznego
  1. asocjacje myślenia analitycznego z myśleniem kreatywnym i systemowym
  2. pozalogiczne pułapki w myśleniu analitycznym (krzywa Gaussa, dane chaotyczne i stochastyczne, metajęzyk itd.)
 10. Zamiast zakończenia: Czy myślenie analityczne poddaje się analizie?