Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej - szkolenie zamknięte

Termin

29-05-2019, 30-05-2019, 31-05-2019

Termin

29-31.05.2019

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład zakończony egzaminem

Liczba uczestników

20

Prowadzący

dr Marek Tarabuła

Adresat

Nowozatrudnieni pracownicy służby cywilnej.

 

Cele

Przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Program

1. Konstytucyjne podstawy ustroju RP, system źródeł prawa
2. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
3. Procedury w administracji
4. System służby cywilnej – obowiązki i uprawnienia
5. Finanse publiczne
6. Zamówienia publiczne
7. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej 
8. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych i informacji   niejawnych
9. Audyt i kontrola w administracji
10. Etyka służby cywilnej
11. Polityka antydyskryminacyjna
12. Przeciwdziałanie korupcji