dr Weronika Kostecka

absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje m.in. prowadzenie zajęć akademickich i szkoleń z zakresu kultury języka polskiego (dla zróżnicowanych grup odbiorców) w Akademii Dyplomatycznej MSZ, KSAP, na Uniwersytecie Otwartym UW, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, a także dla Kancelarii Prezydenta RP czy Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Obecnie pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UW oraz współpracownik Wydawnictwa APS im. Marii Grzegorzewskiej.

Prowadzone szkolenia