dr hab. Piotr Rączka

kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Prowadzone szkolenia