Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Termin

08-06-2017, 09-06-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład z elementami konwersatorium

Liczba uczestników

20

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Piotr Rączka

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji publicznej (w tym pracownicy samorządowi, którzy realizują zadania związanie z postępowaniem administracyjnym

Cele

Przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji należności pieniężnych

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury egzekucyjnej w administracji

Program

 • Zagadnienia ogólne
 • Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy egzekucji administracyjnej
 • Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego
 • Stadia postępowania egzekucyjnego
 • Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej
 • Wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg
 • Zakończenie egzekucji a dalszy bieg postępowania egzekucyjnego
 • Środki egzekucyjne należności pieniężnych (analiza wybranych środków)
 • Egzekucja  z pieniędzy
 • Egzekucja   z wynagrodzenia za pracę
 • Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego
 • Egzekucja z rachunków bankowych
 • Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych
 • Egzekucja  z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego
 • Egzekucja  z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
 • Egzekucja  z weksla
 • Egzekucja  z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
 • Egzekucja  z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Egzekucja  z ruchomości
 • Egzekucja  z nieruchomości