Szymon Giderewicz

prawnik, główny legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, ukończył aplikację legislacyjną. Odpowiedzialny za kształt legislacyjny szeregu senackich projektów ustaw. Autor opinii i propozycji poprawek do rozpatrywanych przez Senat ustaw uchwalonych przez Sejm, a także innych opinii legislacyjnych przygotowywanych na potrzeby Senatu i jego organów, w tym opinii dotyczących „Zasad techniki prawodawczej”. Publikuje w „Przeglądzie Legislacyjnym”. Prowadzi szkolenia z zakresu zasad prawidłowej legislacji. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w ramach Projektu Legis – Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania