Szymon Giderewicz

legislator z doświadczeniem parlamentarnym i rządowym. Od 2008 r. legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, obecnie dyrektor w Departamencie Prawnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiedzialny za kształt legislacyjny szeregu projektów ustaw; autor opinii i propozycji poprawek do projektów ustaw i ustaw uchwalonych przez Sejm. Prowadzi szkolenia z zakresu zasad poprawnej legislacji, tworzenia prawa i techniki prawodawczej. Autor publikacji z tego zakresu. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w ramach Projektu Legis – Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia