Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady poprawnej legislacji – jak wprowadzać nowe i zmieniać obowiązujące przepisy

Termin

20-03-2023, 21-03-2023

Termin

20-21.03.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

10

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Szymon Giderewicz

Adresat

 • legislatorzy,
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się opracowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych.

Cele

 • udzielenie odpowiedzi na pytanie jak i kiedy formułować poszczególne rodzaje rozstrzygnięć,
 • ukazanie cech charakterystycznych przepisów, miejsca przepisów w strukturze aktu, technik legislacyjnych pozwalających na sformułowanie przepisów, roli przepisów w poprawnie zbudowanym akcie,
 • prezentacja prawidłowych i błędnych postanowień na tle obowiązujących regulacji prawnych,
 • omówienie zasad konstytucyjnych związanych z prawidłową legislacją, Zasad techniki prawodawczej i dobrych praktyk legislacyjnych.

Efekty szkolenia

 • rozróżnienie poszczególnych rodzajów przepisów,
 • identyfikowanie potrzeby wprowadzenia danej regulacji,
 • poprawne formułowanie i właściwe zamieszczanie przepisów w strukturze aktu.

Program

 1. Katalog zasad przyzwoitej legislacji.
 2. Ogólna charakterystyka przepisów – cechy wspólne i różnice, cel, miejsce w strukturze aktu.
 3. Zasady techniki prawodawczej wspólne dla wszystkich rodzajów przepisów.
 4. Tytuł ustawy.
 5. Przepisy merytoryczne i przepisy zmieniające – czyli jak sformułować nowe i zmienić obowiązujące przepisy.
 6. Przepisy przejściowe – czyli jak określić wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego.
 7. Przepisy dostosowujące – czyli jak przygotować adresatów do nowego stanu prawnego i umożliwić działanie nowych przepisów.
 8. Przepisy epizodyczne – czyli jak wprowadzić, na oznaczony czas, wyjątek od innych przepisów.
 9. Przepisy końcowe – czyli jak określić termin wejścia w życie ustawy oraz jak uchylić ustawę.
 10. Przepisy upoważniające i przepisy czasowo utrzymujące w mocy dotychczasowe rozporządzenia.
 11. Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych.
 12. Ustawa wprowadzająca.