Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady wprowadzania w życie przepisów - jak wprowadzać nowe i zmieniać obowiązujące przepisy ?

Termin

10-03-2022, 11-03-2022

Termin

10-11.03.2022

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00 

Forma zajęć

Szkolenie online: warsztat/konwersatorium

Liczba uczestników

10

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Szymon Giderewicz

Adresat

 • legislatorzy,
 • inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się opracowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych

Cele

Udzielenie odpowiedzi na pytanie jak i kiedy formułować poszczególne rodzaje rozstrzygnięć. Ukazanie cech charakterystycznych przepisów, miejsca przepisów w strukturze aktu, technik legislacyjnych pozwalających na sformułowanie przepisów, roli przepisów w poprawnie zbudowanym akcie. Prezentacja prawidłowych i błędnych postanowień na tle obowiązujących regulacji prawnych. Omówienie zasad konstytucyjnych związanych z prawidłową legislacją, Zasad techniki prawodawczej i dobrych praktyk legislacyjnych.

Efekty szkolenia

 • rozróżnienie poszczególnych rodzajów przepisów,
 • identyfikowanie potrzeby wprowadzenia danej regulacji,
 • poprawne formułowanie i właściwe zamieszczanie przepisów w strukturze aktu

Program

 • Ogólna charakterystyka przepisów – cechy wspólne i różnice, cel, miejsce w strukturze aktu.
 • Zasady techniki prawodawczej wspólne dla wszystkich rodzajów przepisów.
 • Tytuł ustawy.
 • Przepisy merytoryczne i przepisy zmieniające – czyli jak sformułować nowe i zmienić obowiązujące przepisy.
 • Przepisy przejściowe – czyli jak określić wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego.
 • Przepisy dostosowujące – czyli jak przygotować adresatów do nowego stanu prawnego i umożliwić działanie nowych przepisów.
 • Przepisy epizodyczne – czyli jak wprowadzić, na oznaczony czas, wyjątek od innych przepisów.
 • Przepisy końcowe – czyli jak określić termin wejścia w życie ustawy oraz jak uchylić ustawę.
 • Przepisy upoważniające i przepisy czasowo utrzymujące w mocy dotychczasowe rozporządzenia.
 • Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych.
 • Ustawa wprowadzająca.
 • Zasady przyzwoitej legislacji w ujęciu konstytucyjnym – katalog zasad.