Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zasady wprowadzania w życie przepisów - jak poprawnie wprowadzić nowe i zmienić obowiązujące przepisy

Termin

23-04-2021

Termin

23.04.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat/konwersatorium

Liczba uczestników

10

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Szymon Giderewicz

Adresat

Rozpoczynający pracę związaną z wykonywaniem zadań w procesie prawodawczym lub posiadający podstawowe doświadczenie w tym zakresie legislatorzy i inni niż legislatorzy pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i innych aktów normatywnych.

Cele

Udzielenie odpowiedzi na pytanie jak i kiedy formułować poszczególne rodzaje rozstrzygnięć wprowadzających do systemu prawnego nowe przepisy merytoryczne. Ukazanie cech charakterystycznych przepisów, miejsca przepisów w strukturze aktu, technik legislacyjnych pozwalających na sformułowanie przepisów, roli przepisów w poprawnie zbudowanym akcie. Prezentacja prawidłowych i błędnych postanowień na tle obowiązujących regulacji prawnych. Omówienie zasad konstytucyjnych, Zasad techniki prawodawczej i dobrych praktyk legislacyjnych. 

Efekty szkolenia

  • rozróżnienie poszczególnych rodzajów przepisów,
  • identyfikowanie potrzeby wprowadzenia danej regulacji,
  • poprawne formułowanie i właściwe zamieszczanie przepisów w strukturze aktu

Program

  • Ogólna charakterystyka przepisów – cechy wspólne i różnice, cel, miejsce w strukturze aktu.
  • Przepisy merytoryczne i przepisy zmieniające (podstawy).
  • Przepisy przejściowe – czyli jak określić wpływ nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego oraz jak utrzymać w mocy dotychczasowe akty wykonawcze.
  • Przepisy dostosowujące – czyli jak przygotować adresatów do nowego stanu prawnego i umożliwić działanie nowych przepisów.
  • Przepisy epizodyczne – czyli jak wprowadzić na oznaczony czas wyjątek, od innych przepisów ustawy.
  • Przepisy końcowe – czyli jak określić termin wejścia w życie ustawy oraz jak uchylić ustawę.
  • Ustawa wprowadzająca.