prof. zw. dr hab. Marta Postuła

Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości, kierownik Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Akademii Leona Koźmińskiego; od 1999 r. związana z sektorem administracji publicznej, zajmując kierownicze stanowiska; w 2013 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów; autorka i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz ponad 90 innych publikacji naukowych; uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych; była przedstawicielem  Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej; brała udział w pracach grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Prowadzone szkolenia