Tytuł szkolenia

Dyscyplina finansów publicznych

Termin

23-04-2020, 24-04-2020

Termin

23-24.04.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

900.00 PLN

Adresat

  • kadra kierownicza
  • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych
  • osoby pracujące przy nowych rozwiązaniach legislacyjnych w ramach prac reformatorskich

Cele

Omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a także przygotowanie uczestników do postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Efekty szkolenia

  • nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z wydatkowaniem środków publicznych w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • poznanie zasad funkcjonowania procesu za naruszenie lub podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Program

  • Podstawowe akty prawne związane z dyscypliną finansów publicznych
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Zasady odpowiedzialności urzędników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Od stwierdzenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych do poniesienia kary – omówienie procesu
  • Omówienie najczęstszych przypadków naruszeń