Tytuł szkolenia

Budżetowanie w sektorze publicznym

Termin

04-10-2019

Termin

4.10.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Adresat

  • kadra kierownicza
  • osoby odpowiedzialne na planowanie finansowe  w swoich jednostkach
  • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych
  • osoby pracujące przy nowych rozwiązaniach legislacyjnych w ramach prac reformatorskich

Cele

Omówienie praktycznych aspektów związanych z planowaniem budżetowym w sektorze publicznym oraz przygotowanie uczestników do postępowania w trakcie planowania finansowego na etapie prac rządowych i samorządowych.

Program

  • Podstawowe akty prawne związane z planowaniem finansowym w sektorze finansów publicznych
  • Podstawowe założenia makroekonomiczne wykorzystywane w budżetowaniu
  • Zasady odpowiedzialności urzędników za błędy popełniane w planach finansowych w sektorze finansów publicznych i naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych w budżetowaniu