Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Budżetowanie w sektorze publicznym

Termin

07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021

Termin

7-9.06.2021

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-11.30

Forma zajęć

wykład, warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza
 • osoby odpowiedzialne na planowanie finansowe  w swoich jednostkach
 • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych
 • osoby pracujące przy nowych rozwiązaniach legislacyjnych
 • w ramach prac reformatorskich

Cele

Omówienie praktycznych aspektów związanych z planowaniem budżetowym w sektorze publicznym oraz przygotowanie uczestników do postępowania w trakcie planowania finansowego na etapie prac rządowych i samorządowych.

Efekty szkolenia

 • nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z planowaniem środków publicznych w horyzoncie krótko i długookresowym
 • poznanie zasad funkcjonowania procesu  budżetowania w sektorze finansów publicznych

Program

 • Podstawowe akty prawne związane z planowaniem finansowym
 • w sektorze finansów publicznych
 • Podstawowe założenia makroekonomiczne wykorzystywane
 • w budżetowaniu
 • Zasady odpowiedzialności urzędników za błędy popełniane
 • w planach finansowych w sektorze finansów publicznych i naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych w budżetowaniu