Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Dyscyplina finansów publicznych

Termin

22-11-2016, 23-11-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład, warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza
 • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych
 • osoby pracujące przy nowych rozwiązaniach legislacyjnych w ramach prac reformatorskich

Cele

 • omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • przygotowanie uczestników do postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi

Efekty szkolenia

 • nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z wydatkowaniem środków publicznych w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • poznanie zasad funkcjonowania procesu za naruszenie lub podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Program

 • Podstawowe akty prawne związane z dyscypliną finansów publicznych
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zasady odpowiedzialności urzędników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Od stwierdzenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych do poniesienia kary – omówienie procesu
 • Omówienie najczęstszych przypadków naruszeń