Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Dyscyplina finansów publicznych

Termin

23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020

Termin

23-25.11.2020

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (3 dni), godz. 8.30-11.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza
 • osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych
 • osoby pracujące przy nowych rozwiązaniach legislacyjnych w ramach prac reformatorskich

Cele

Omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a także przygotowanie uczestników do postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi

Efekty szkolenia

 • nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z wydatkowaniem środków publicznych w kontekście odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • poznanie zasad funkcjonowania procesu za naruszenie lub podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Program

 • Podstawowe akty prawne związane z dyscypliną finansów publicznych
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zasady odpowiedzialności urzędników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Od stwierdzenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych do poniesienia kary – omówienie procesu
 • Omówienie najczęstszych przypadków naruszeń