dr Joanna Knapińska

Doktor nauk prawnych, radca prawny.

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podyplomowych studiów na kierunku Integracja Europejska w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji legislacyjnej. Doświadczony wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Wieloletni patron i wykładowca na aplikacji legislacyjnej. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, zasad tworzenia prawa i  rządowej procedury legislacyjnej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia