Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady techniki prawodawczej – tworzenie projektu aktu prawnego

Termin

31-03-2023

Termin

31.03.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

20

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych i merytorycznych. 

Cele

 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy dotyczącej  tworzenia projektu aktu prawnego
 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznych umiejętności dotyczących  tworzenia projektu aktu prawnego w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców 

Efekty szkolenia

 • nabycie lub utrwalenie wiedzy o zasadach techniki prawodawczej
 • nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie budowy projektu aktu prawnego,  formułowania i redagowania przepisów
 • umiejętność odróżnienia prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanego przepisu
 • umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu projektu aktu prawnego i poszczególnych przepisów 

Program

 • Zasady wynikające z Konstytucji RP
 • Budowa projektu aktu prawnego (ustawa, rozporządzenie)
 • Zasady dotyczące konstrukcji projektu aktu prawnego (podział na części, mikrokompozycja)
 • Zasady ogólne formułowania i redagowania przepisów
 • Techniki formułowania przepisów
 • Najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu przepisów
 • Przykłady błędów/prawidłowe wzorce