Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady tworzenia prawa i wybrane zasady techniki prawodawczej

Termin

28-04-2022

Termin

28.04.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online. Warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych i merytorycznych. 

Cele

 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy dotyczącej  zasad tworzenia prawa i zasad techniki prawodawczej
 • upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców w zakresie zasad tworzenia prawa i zasad techniki prawodawczej

Efekty szkolenia

 • nabycie lub utrwalenie wiedzy o konstytucyjnych zasadach tworzenia prawa i zasadach techniki prawodawczej
 • nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie budowy projektu aktu prawnego,  formułowania i redagowania przepisów
 • umiejętność zidentyfikowania zagrożeń natury konstytucyjnej
 • umiejętność odróżnienia prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanego przepisu
 • umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu projektu aktu prawnego i poszczególnych przepisów 

Program

 • Zasady wynikające z Konstytucji RP
 • Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
 • Budowa projektu aktu prawnego (ustawa, rozporządzenie)
 • Zasady dotyczące konstrukcji projektu aktu prawnego (podział na części, mikrokompozycja)
 • Zasady ogólne formułowania i redagowania przepisów
 • Techniki formułowania przepisów
 • Najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu przepisów
 • Przykłady błędów/prawidłowe wzorce