Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Projektowanie ustaw i rozporządzeń - warsztaty

Termin

21-02-2022

Termin

21.02.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online. Warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych i merytorycznych

Cele

 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy dotyczącej  formułowania i redagowania przepisów ustaw i rozporządzeń
 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznych umiejętności dotyczących  formułowania i redagowania przepisów w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców

Efekty szkolenia

 • nabycie lub utrwalenie wiedzy o zasadach techniki prawodawczej
 • nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania przepisów ustaw i rozporządzeń
 • umiejętność odróżnienia prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanego przepisu
 • umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu takich przepisów w projektach aktów normatywnych

Program

Zasady dotyczące konstrukcji aktu prawnego

 • Zasady dotyczące konstrukcji projektu aktu prawnego
 • Zasady ogólne formułowania i redagowania przepisów
 • Techniki formułowania przepisów
 • Najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu przepisów
 • Przykłady błędów