Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Rządowy proces legislacyjny

Termin

22-10-2021

Termin

22.10.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

warsztaty online

Liczba uczestników

20

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych o merytorycznych.

Cele

 • poszerzenie wiedzy o etapach rządowych procedur legislacyjnych,
 • przedstawienie przepisów i ich funkcjonowania w praktyce,
 • ukazanie znaczenia współpracy pomiędzy poszczególnymi organami,
 • przedawnienie dokumentów związanych z rządowymi procedurami legislacyjnymi w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców.
 • Przedstawienie narzędzi informatycznych niezbędnych w procesie tworzenia prawa

Efekty szkolenia

 • rozszerzenie wiedzy o etapach rządowych procedur legislacyjnych i ich funkcjonowaniu w praktyce, a także co do pojęć, terminologii, instytucji i metod właściwych dla rządowej procedury legislacyjnej.
 • wytworzenie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy poszczególnymi organami
 • nabycie praktycznej wiedzy w zakresie dokumentów związanych z rządowymi procedurami legislacyjnymi
 • umiejętność dokonywania oceny projektów aktów prawnych oraz uzasadnienia

Program

 • Źródła prawa
 • Rodzaje dokumentów rządowych procedowanych w rządowym procesie legislacyjnym
 • Etapy rządowej procedury legislacyjnej
 • Specyfika podmiotów biorących udział w procesie legislacyjnym. Odrębności.
 • Elementy obligatoryjne projektu ustawy i rozporządzenia:
 • Narzędzia informatyczne niezbędne w procesie tworzenia prawa