Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych

Termin

29-11-2023

Termin

29.11.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

szkolenie online

Liczba uczestników

20

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych o merytorycznych. 

Cele

 • Przekazanie  wiedzy na temat zasad tworzenia opinii do projektów aktów prawnych.
 • Ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów związanych z tworzeniem opinii do projektów aktów prawnych, w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców.
 • Wskazanie elementów opinii które powodują, że jest ona bardziej zrozumiała i skuteczna.
 • Ukazanie odrębności w sposobie sporządzania opinii w zależności od podmiotu, który taka opinię przygotowuje.  

Efekty szkolenia

 • nabycie lub utrwalenie wiedzy o zasadach tworzenia opinii do projektów aktów prawnych
 • nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania opinii do projektów aktów prawnych
 • umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu opinii do projektów aktów prawnych

Program

 1. Zasady tworzenia opinii do projektów aktów prawnych (uwagi, stanowiska)
  1. opiniowanie projektów ustaw
  2. opiniowanie projektów rozporządzeń
  3. opiniowanie innych projektów aktów prawnych
  4. opiniowanie uzasadnień  i OSR
 2. Sposoby tworzenia opinii prawnych
 3. Najczęstsze błędy w opiniach prawnych (przykłady)
 4. Przygotowanie projektu opinii
 5. Praca na przykładach, praca indywidualna/praca w grupach