Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Konsultacje publiczne i opiniowanie projektów aktów normatywnych poziom zaawansowany

Termin

24-05-2021

Termin

24.05.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

 

 • pracownicy administracji publicznej, uczestniczący w procesie prawotwórczym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych (przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych albo uczestniczenie w procedurze uchwalania bądź wydawania takich aktów),
 • pracownicy departamentów i wydziałów merytorycznych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia konsultacji oraz zakresu opiniowania projektów

Cele

 

 • prezentacja przepisów dotyczących konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych oraz ich opiniowania
 • ukazanie praktycznego znaczenia konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych oraz ich opiniowania
 • ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów związanych z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektów aktów normatywnych oraz ich opiniowaniem w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców,
 • ukazanie zagadnienia lobbingu i jego prawnych uwarunkowań.

Efekty szkolenia

 

 • utrwalenie wiedzy o opiniowaniu i konsultowaniu projektów aktów prawnych
 • wytworzenie dobrych praktyk w zakresie opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych
 • nabycie praktycznej wiedzy na temat dokumentów związanych z opiniowaniem i konsultowaniem projektów aktów prawnych
 • wzmocnienie otwartości na współpracę w ramach opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych.

Program

 

 • Rządowy proces legislacyjny (miejsce oraz rola konsultacji i opiniowania w procesie)
 • konsultacje społeczne, a konsultacje publiczne
 • pre-konsultacje
 • obowiązkowe i fakultatywne opiniowanie
 • zasady prowadzenia konsultacji i opiniowania
 • konsultacje online
 • wysłuchanie publiczne
 • korzyści z konsultacji
 • raport z konsultacji
 • lobbing.