Małgorzata Humel-Maciewiczak

Wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli, obecnie w randze Radcy Prezesa NIK; od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie finansów publicznych oraz problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia