Krzysztof Witkowski

menedżer z wieloletnim doświadczeniem
w realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych. Asesor
w światowych i polskich edycjach konkursu IPMA Project Excellence Award. Posiada certyfikaty IPMA lev. B oraz Prince2 Practitioner.
Od 2005 roku kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, WSE Kraków. Współautor koncepcji operacjonalizacji strategii z wykorzystaniem portfela programów
i projektów wdrożonej w 2020 roku w JSW SA. Brał aktywny udział
w wypracowaniu oraz praktycznej implementacji metodyk zarządzania projektami m.in. w LW Bogdanka SA, Urząd Miejski w Jaworznie, RBMP KPRM. Brał udział w wypracowaniu funkcjonalności Monaliza 2.0.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia