Zakres szkolenia

Zarządzanie projektami

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej poziom III - dla kierowników programu (I edycja)

Termin

17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021

Termin

 • 17 listopada - 10.00 - 16.00
 • 18 listopada - 10.00 - 16.00
 • 19 listopada - 10.00 - 14.00
 • 24 listopada - 10.00 - 16.00
 • 25 listopada - 10.00 -13.00

Czas trwania

5 dni szkoleniowych – 33,5h dydaktyczne 

Forma zajęć

Szkolenie spójne z rekomendacjami metodycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które stanowią bezpośredni impuls do jego uruchomienia. Obserwacje i wnioski zbierane przez uczestników kursu mogą wpłynąć na kształt przyszłej polskiej metodyki zarządzania programami

Liczba uczestników

20

Koszt

1950.00 PLN

Prowadzący

dr Piotr Kotelnicki

Adresat

Kurs jest skierowany do uczestników realizujących przedsięwzięcia w administracji publicznej. Przedsięwzięcia są realizowane za pieniądze publiczne. Czy to powoduje, że inaczej myślimy o efektywności, rzetelności i celowości wydawanych środków w porównaniu do przedsięwzięć realizowanych w sektorze prywatnym? Oczywiście są różnice, nieraz istotne, o których będziemy mówić. Nie mniej jednak standard zarządzania programami, sposób przygotowania programu, ocena zasadności jego realizacji, narzędzia i techniki są takie same w „obu światach”. I to jest druga ogólna konstatacja dotycząca całego kursu

Cele

Poziom III, umożliwiający świadome uczestnictwo w zespołach realizujących programy według metodyki MSP® zarówno w ramach odpowiedzialności decyzyjnej, jak i wykonawczej. Jednocześnie szkolenie pokazuje zarówno praktyki zarządzania programami w administracji publicznej, inne niż MSP, stosowane w administracji publicznej w Europie, oraz szerzej w krajach OECD, wybierając do zasygnalizowania najskuteczniejsze z nich.

Efekty szkolenia

Korzyści dla organizacji:

 • Posiadanie kompetentnego wsparcia w podejmowaniu decyzji do zarówno definiowania programu, jego realizacji jak również wykorzystania „myślenia programowego” dla wsparcia różnych działań organizacyjnych, biznesowych i sprzedażowych
 • Wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu i modyfikowaniu strategii
 • Narzędzia i techniki, również procesowe, dla wprowadzenia ciągłej adaptacji strategii do szybko zmieniających się okoliczności
 • Wykorzystanie standardu do uruchamiania istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych za publiczne pieniądze w celu optymalizacji procesu decyzyjnego i realizacyjnego.
 • Uczestnicy będą potrafili wspierać budowę i realizację programu

 

Korzyści dla uczestnika:

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • Identyfikowania i przygotowania programu do realizacji,
 • Nabędzie umiejętności stosowania praktycznych technik i narzędzi służących do przygotowania i realizacji programu
 • Nauczy się różnych metod i sposobów realizacji programu w celu optymalizacji korzyści w zależności od swoich potrzeb
 • Nauczy się jak budować przyszły model operacyjny i jak go skutecznie implementować budując mierzalne korzyści dla organizacji w której pracuje oraz dla własnych potrzeb
 • Nauczy się jak podchodzić do różnych aspektów zmiany indywidualnej, zespołowej, organizacyjnej i stylu przywództwa.
 • Będzie potrafił budować portfel projektów w optymalny sposób, unikając błędów w inwestowaniu w niewłaściwe projekty
 • Będzie potrafił stosować zarządzanie programem do, między innymi, skutecznego wdrażania strategii i zmian.
 • Będzie wiedział, jakie narzędzia i techniki warto stosować, a jakie nie.

 

Program

 1. Dzień pierwszy
  1. Projekty, programy, portfele – różnice, zastosowanie, powiązania
  2. Kontekst zarządzania programami – jak wyglądają dzisiaj na świecie najlepsze praktyki wpierające zarządzanie strategiczne i operacyjne.
  3. Wprowadzenie do zarządzania programami – praktyki stosowane w różnych organizacjach publicznych w Europie i na świecie. Omówienie i rekomendacje z czego warto korzystać (patrz materiały dodatkowe o których była mowa w informacjach ogólnych. (dodatkowe materiały w „paczce”)
  4. Praktyki zarządzania programami w Polsce – przykłady standardów i wdrożeń stosowanych w Polsce w administracji centralnej i samorządowej oraz w Spółkach Skarbu Państwa – tam, gdzie będzie to możliwe – przykłady konkretnych instytucji, rozwiązań i ich skuteczności wdrożeniowej. (dodatkowe materiały w „paczce”)
  5. Przygotowanie programu:
   1. Zlecenia przygotowania założeń dla programu
   2. Założenia Programu
   3. Proces inicjowania programu
   4. Narzędzia, techniki i rozwiązania do zastosowania na tym etapie budowy programu
    • Studium wykonalności (dodatki w paczce dla KSAP)
    • Uzasadnienie biznesowe (dodatkowe materiały jw.)
    • P3M3® (dodatkowe materiały jw.)
    • Matryca Logiczna Inwestycji (dodatkowe materiały jw.)
    • OGC® Gateway Review Process (dodatkowe materiały jw).
 2. Dzień drugi
  1. Proces definiowania programu
   1. Zespół definiujący program – jaki, po co, jak zorganizowany
   2. Analiza interesariuszy
   3. Dopracowanie wizji i opracowanie Modelu Docelowego / Przyszłego Modelu Operacyjnego
   4. Opracowanie profili korzyści, modelowanie korzyści ich walidacja
   5. Planowanie portfel projektów
   6. Identyfikacja transz / etapów realizacyjnych programu
   7. Zaprojektowanie organizacji programu
   8. Opracowanie ładu programu
   9. Opracowanie planu programu
   10. Złożenie dokumentu definiującego program
   11. Opracowanie i potwierdzenie uzasadnienia biznesowego
   12. Przygotowanie pierwszej transzy
  2. Omówienie podejścia do definiowania i realizacji programu na przykładach z których warto korzystać: NATO, NASA, UNDP, Champs2, Trampolina, UK NAO - ramy dla oceny  przeglądu programów, KPRM – 4 podręczniki, inne.
 3. Dzień trzeci
  1. Omówienie scenariusza dotyczącego reformy służby zdrowia i pokazanie na czym będzie polegała praca z tym scenariuszem
  2. Ćwiczenia i zagadnienia do rozwiązywania w celu utrwalenia pierwszych dwóch dni szkolenia
  3. Proces zarzadzania transzami
   1. Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami
   2. Kontrolowanie i zapewnianie komunikacji
   3. Praca Biura Programu
   4. Monitorowanie, raportowanie i kontrola
 4. Dzień czwarty
  1. Omówienie pracy domowej dotyczącej scenariusza reformy służby zdrowia
  2. Wzory dokumentów, szablony, technik i narzędzia – podsumowanie dotychczasowych informacji, dyskusja co jest potrzebne i dlaczego.
  3. Proces Budowy potencjału
   1. Zarządzanie i kierowanie dostarczaniem wyników z portfela projektów i działań nie projektowych
   2. Ćwiczenia i dyskusja na temat zarzadzania projektami, zarządzania ich portfelem i omówienie krytycznych czynników sukcesu
  4. Dzień Piąty
   1. Proces realizacji korzyści
    • Zarządzanie przed przejściem do nowego stanu
    • Zarządzanie przechodzeniem do nowego stanu
    • Zarządzanie po przejściu do nowego stanu
    • Zarządzanie zmianą indywidualną, zespołowa, organizacyjną i stylu przywództwa.
   2. Proces zamykania programu
   3. Omówienie dokumentacji zarządczej dla programu
   4. Omówienie powiązań – portfel, program, projekt. Praktyka budowy i działania. Krytyczne czynniki sukcesu
   5. Dyskusja podsumowująca szkolenia, omówienie zawartości „paczki”