dr Piotr Kotelnicki

Urodzony w Warszawie w 1949 roku. 2 synów, 5 - cioro wnuków. Absolwent SGPiS – Wydziałów Handlu Zagranicznego i Ekonomiczno-Społecznego. Studia pomagisterskie w zakresie integracji europejskiej w Europa Institute na Uniwersytecie w Amsterdamie. Doktorat z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Podoktorskie stypendium Fulbright-Hays w School of Business Administration na Uniwersytecie Michigan. Visiting Professor prowadzący 2 semestralny kurs ze strategii na MBA w School of Business Administration, University of Michigan. Stypendysta Salzburg Seminar. Wiceprezes pierwszej kadencji Polish Business and Industry Advisory Committee to the OECD. Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej – Forum. Organizator i prezes Międzynarodowej Szkoły Handlu w Ryni. Dyrektor Management Resource Centre – ICL Poland. Członek Rady Naukowej Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie. Członek wielu rad nadzorczych. Dyrektor Centrum Doskonałości Devoteam Group w Polsce. Obecnie prezes zarządu, dyrektor generalny w CRM S.A. Akredytowany trener w zakresie Zarządzania Programami (MSP) oraz Zarządzania Portfelowego MoP®, Practitioner P3O®. Tłumacz wiodący pierwszego w Polsce wydania MSP®. Od 20 lat  współpracuje na rynku europejskim z autorami wiodącymi PRINCE2®, MSP® i MoP®. Konsultant z zarządzania programami i portfelami, zrządzania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania korzyściami i operacyjnego. Konsultant w wielu instytucjach administracji centralnej. Expert w zakresie cyber bezpieczeństwa i cyber odporności w części menedżerskiej.

Zainteresowania: snorkling, narciarstwo alpejskie, tenis stołowy, wspinaczka turystyczna, podróże, astronomia, fizyka, muzyka, „zbieractwo” – muszle, kamienie naturalne

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia