Justyna Adamczyk

Zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Państwa, Główny Księgowy Budżetu Państwa, biegły rewident.

Prowadzone szkolenia