Ewa Hanusiak

Starszy Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; wicedyrektor Departamentu Opinii Prawnych i Legislacji PGSP; aplikacja sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie; radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie; wcześniej zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Lublinie na stanowisku asystenta sędziego, następnie w Sądzie Rejonowym Ksiąg Wieczystych i Hipoteki w Warszawie na stanowisku referendarza sądowego. Posiada duże doświadczenie praktyczne oraz bogatą praktykę w wykonywaniu zastępstwa procesowego. Odpowiedzialna za rozwój zawodowy asystentów (aplikantów) w DOPL. 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia